ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel081-951-1100

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed


 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 
 

 
 
 
10 หลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ในการกำหนดเงินค่าทดแทนในคดีฟ้องชู้
10 หลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ในการกำหนดเงินค่าทดแทนในคดีฟ้องชู้  1.ฐานะทางสังคมและอาชีพการงาน การศึกษาของทุกฝ่าย ทั้งสามี ภริยา และตัวชู้ ในคดีที่ศาลมีคำพิพากษาเกี่ยวกับการกำหนดค่าทดแทนในคดีฟ้องชู้ เรื่องฐานะทางสังคมของคู่ความทุกฝ่าย จะเป็นหนึ่งเรื่องที่ศาลหยิบยกมาประกอบการกำหนดค่าทดแทนแทบทุกคดี ...
How to divorce in Thailand?
How to divorce in Thailand? There are 2 ways to divorce in the Thai-law. The first way is to agree. It is the best way that you should try to avoid going to court. The second way is going to the court, you should try to go to the court because if you agree, you can divorce very quickly, in one ...
เจ้าหนี้มีสิทธิหักหนี้ของลูกหนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ก่อน
เจ้าหนี้มีสิทธิหักหนี้ของลูกหนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ก่อน ในบางครั้งเจ้าหนี้ต้องการหักหนี้ของตนกับหนี้ตามมีต่อลูกหนี้นี้ แต่ไม่รู้ว่าสามารถทำได้หรือไม่ ทนายความเชียงใหม่ ขอเรียนว่า ประเด็นนี้ กฎหมายได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา มาตรา 341 ทนายเชียงใหม่ ขอเรียนว่า ถ้าบุ...
เบี้ยปรับ
เบี้ยปรับเบี้ยปรับ คือ ข้อตกลงที่กำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้า คู่สัญญาได้ตกลงกำหนดกันไว้ล่วงหน้าในสัญญาว่า ถ้ามีการผิดนัดไม่ชำระหนี้หรือการชำระหนี้ไม่ถูกต้อง หรือมีการกระทำอันฝ่าฝืนสัญญา ทนายเชียงใหม่ขอเรียนว่า กฎหมายจะให้เบี้ยปรับเพื่อตอบแทนค่าเสียหาย เบี้ยปรับอาจกำหนดไว้เป็นตัวเงิน หรือเป็นการชำระหน...
เมื่อผู้ค้ำประกันไม่ได้รับหนังสือทวงถามจะมีผลอย่างไร
เมื่อผู้ค้ำประกันไม่ได้รับหนังสือทวงถามจะมีผลอย่างไร ในที่นี้หลายๆท่านเคยได้ไปทำสัญญาค้ำประกันไว้กับเจ้าหนี้ของคนที่รู้จัก  เช่น  เพื่อนที่ทำงาน  ญาติมิตร  หรือลูกหลาน  เป็นต้น  สัญญาค้ำประกันมีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ซึ่งมีอยู่หลายมาต...
กรณีเมาแล้วขับเอารถยนต์ชนท้ายรถยนต์ของผู้อื่น ประกันต้องรับผิดหรือไม่
กรณีเมาแล้วขับเอารถยนต์ชนท้ายรถยนต์ของผู้อื่น ประกันต้องรับผิดหรือไม่ หากว่า เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ขับขี่รถยนต์ชนท้ายบุคคลอื่น โดยที่ผู้ขับเอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัย ทนายความเชียงใหม่ขอเรียนว่า บริษัทประกันภัยต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายหรือไม่ แล้วหากว่าบริษัทประกันภัยต้...
จอดรถบนถนนสาธารณะเจ้าของอาคารหน้าถนนมีสิทธิ์ห่วงกันถนนหรือไม่
จอดรถบนถนนสาธารณะเจ้าของอาคารหน้าถนนมีสิทธิ์ห่วงกันถนนหรือไม่ ในชุมชนแออัดในเมือง  ย่อมมีการก่อสร้างอาคาร  บ้าน  ติดถนนสาธารณะ  ไม่มีที่จอดรถเป็นของตนเอง  หรือไม่มีที่จอดรถให้แก่ลูกค้า  เจ้าของอาคารร้านค้านั้น  มักจะเอากรวยหรือสิ่งของ  รวมถึงกระถางต้นไม้ ...
ฝ่าไฟแดงทำให้รถคันอื่นเกิดอุบัติเหตุถือว่ามีส่วนทำผิดร่วมด้วย
ฝ่าไฟแดงทำให้รถคันอื่นเกิดอุบัติเหตุถือว่ามีส่วนทำผิดร่วมด้วย การกระทำโดยประมาทจะต้องพิจารณาจากการกระทำให้ครั้งก่อนของผู้กระทำว่าเป็นผลโดยตรงอันก่อให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นหรือไม่  หากว่าการกระทำนั้นเป็นผลโดยทำให้เกิดความเสียหายด้วยแล้ว  ผู้นั้นกระทำโดยประมาทและต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทด...
สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินของเจ้าหนี้ จากใจ ทนายความเชียงใหม่
สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินของเจ้าหนี้ จากใจ ทนายความเชียงใหม่ การใช้สิทธิยึดหน่วงเป็นการใช้สิทธิในการคุ้มครองตนเองที่กฎหมายกำหนดให้กับเจ้าหนี้ ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ เพื่อให้คล้ายกับเจ้าหนี้มีประกันคือยึดถือตัวทรัพย์ไว้เป็นเครื่องต่อรองให้ลูกหนี้ชำระหนี้ ทนายเชียงใหม่ขอเรียนว่า โดยที่ยังไม่ต้องดำเ...
Sidebar    Mozrank check tool
https://www.ultimatewebtraffic.com
ultimatewebtraffic com
1minutereview org/

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×